ПРОЕКТИ

Загальноуніверситетський моніторинг «Викладання очима студента»

08 серпня 2013 року

Загальноуніверситетський моніторинг «Викладання очима студента» з лютого 2003 року став основною формою контролю якості викладання в університеті. Проводиться він й зараз в межах виконання Програми розвитку університету на 2010-2020 рр. На сьогодні реалізовано двадцять масштабних опитувань студентів. Анкетування проводиться двічі на рік – на початку кожного нового семестру – й передбачає оцінювання студентами 1-4-х курсів усіх факультетів діяльності тих викладачів, які читали навчальні курси у попередньому семестрі й приймали заліки та іспити. Змістовні блоки анкети містять питання, пов'язані як з діяльністю викладача, так і з організацією навчального процесу. Майже на кожному етапі моніторингу, разом з оцінюванням власне якості викладання, досліджується ставлення студентів до нагальних проблем університетського життя. Колектив Інституту вже має досвід вивчення особливостей комунікації в навчальному процесі, стану комп'ютерної підготовки в університеті, налаштованості студентів на педагогічну діяльність, сталості професійного вибору та перспектив працевлаштування майбутніх випускників, ставлення студентів до нововведень Болонського процесу та різних форм проведення підсумкового контролю та ін. Про результати кожного етапу дослідження науковий керівник моніторингу (доц. Ніколаєвська А. М.) доповідає двічі на рік на засіданні ректорату, дані опитування також регулярно стають предметом обговорення методичних комісій факультетів, аналізуються співробітниками навчально-методичного центру університету з метою подальшої розробки рекомендацій з підвищення якості викладання. Щодо оцінок діяльності конкретних викладачів, то вони є інформацією з обмеженим доступом, тому їх аналізує сам викладач і декан факультету, на якому він працює. У разі необхідності до цих даних можуть звертатися ректор і проректор з навчальної роботи, завідувачі кафедр.


← Повернутися до списку проектів

Партнери


Ми у соціальних мережах: